Για όλα μας τα βήματα
για ότι και να πλάσουμε
πάντα υπάρχει ένα ποίημα
μέχρι να βραδυάσουμε

Ke ghia óla mas ta wímata
ghia óti ke na plássume
pánta ypárchi éna píima
méchri na wradhiássume

Für alle unsere Schritte,
für alles, was wir schaffen,
gibt es immer ein Gedicht,
bis zur Abenddämmerung