Σταυρόλεξο

Τα μέρη του λόγου της γερμανικής γλώσσας

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο και κάνε μετά κλικ στο "Check", για να κάνεις τον έλεγχο των απαντήσεών σου.
Μπορείς επίσης να κάνεις κλικ σε ένα από τα νούμερα, για να ανοίξεις τον διάλογο, και μετά με κλικ στο "Hint" να δεις την απάντηση ή να πάρεις ένα ψηφείο της απάντησης.

1                    2         
  3        4        5             
    6                       
           7                
                         
     8             9           
                         
10      11             12            
                         
       13               14       
                        15   
   16                        
                      17     
18             19      20            
                         
21   22            23                
                    24       
   25                        
          26                 
                         
                         
          27                 
 28                          
                         
           29